DateOpponentLocationTIMERESULT
8/23St. PaulHOME2:00PM-Varsity only0-42
8/29Mt. TamapiasHome4:00 PM-JV Only34-7
8/30Mt. TamalpiasHOMEVarsity - 4:00PM13-48
9/5San RafaelSan Rafael High SchoolJV - 6;00 pm34-25
9/6FremontHOMEVarsity - 4:00PM39-0
9/14VallejoHOMEJV - 11:00AM
Varsity - 1:30PM
JV . 20-12
Varsity 42-19
9/20FairfieldAWAYJV - 5:15
Varsity - 7:30 pm
JV 38-0
Varsity 36-7
9/28Menlo SchoolAwayJV- 1:00 pm21-38
10/5SalesianHOMEJV - 11:00AM
Varsity - 1:30PM
50-0 (w)
6-42 (L)
10/12SPSVHOMEJV - 11:00AM
Varsity - 1:30PM
25-13 (w)
35-45 (w)
10/17

10/18
Kennedy

Kennedy
AWAY

Away
JV - 5:00 pm

Varsity - 6:00 pm
19-38(L)

3-60(L)
10/24

10/25
Hercules

Hercules
AWAY

Away
JV-5:00 pm

Varsity - 6:00 pm
33-20 (w)
10/31

11/1
El Cerrito

El Cerrito
AWAYJV-5:00 pm

Varsity - 6:00 pm
0-55 (l)